REGLER FOR RULLESKIBRUK I LILLOMARKA

Postet av Skiløyper den 27. Sep 2018

  • Alle bruke hjelm


  • Bruk alltid riktig kjøreretning, følg pilene


  • Hvis du må stoppe underveis, gå ut av traseen


  • Ta alltid hensyn til hverandre, vær smidige


  • Rulleskitraseen har noen utfordrende steder, vis det med å kjøre forsiktig til du mestrer utfordringene


  • Bruk helst briller, rulleskipigger er skarpe og farlige


  • Instruksjon av yngre rulleskiløpere/nybegynnere må foregå på egnede steder så som bak standplass v/skytebanen eller på den nye parkeringsplassen


Vi  synes det er svært hyggelig at så mange  bruker rulleskitraseen i arenaen istedenfor trafikkfarlige veier og gater. 

Men vi setter stor pris på dersom klubber med store grupper rulleskiløpere melder fra og bestiller plass på forhånd.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.