REGLER FOR RULLESKIBRUK I LILLOMARKA

  • Alle bruke hjelm
  • Bruk alltid riktig kjøreretning, følg pilene
  • Hvis du må stoppe underveis, gå ut av traseen
  • Ta alltid hensyn til hverandre, vær smidige
  • Rulleskitraseen har noen utfordrende steder, vis det med å kjøre forsiktig til du mestrer utfordringene
  • Bruk helst briller, rulleskipigger er skarpe og farlige
  • Instruksjon av yngre rulleskiløpere/nybegynnere må foregå på egnede steder som for eksempel bak standplass ved skytebanen eller på den nye parkeringsplassen


Løypekart rulleski (pdf)