Finn frem til Lillomarka arena

Lillomarka arena har adresse Bergensveien 80. 

Nærmeste busstopp er Lillomarka barnehage. Fra Hukenveien går det en sti opp til arenaen. Buss 62 stopper ved Lillomarka barnehage.Tildeling av treningstid følger disse prioriteringene:

  1. utøvere fra klubbene som drifter arenaen på dugnad

  2. utøvere fra andre osloklubber eller frivillige organisasjoner i Oslo

  3. utøvere fra klubber eller frivillige organisasjoner utenfor Oslo

  4. bedriftsidrett og kommersielle aktører