REGLER FOR RULLESKIBRUK I LILLOMARKA

Alle bruke hjelm


Bruk alltid riktig kjøreretning, følg pilene


Hvis du må stoppe underveis, gå ut av traseen


Ta alltid hensyn til hverandre, vær smidige


Rulleskitraseen har noen utfordrende steder, vis det med å kjøre forsiktig til du mestrer utfordringene


Bruk helst briller, rulleskipigger er skarpe og farlige


Instruksjon av yngre rulleskiløpere/nybegynnere må foregå på egnede steder så som bak standplass v/skytebanen eller på den nye parkeringsplassen

Levert av IdrettenOnline